Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-6657343

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-S

digital-1-img-hr-ord-a4
digital-1-img-hr-ord-a4
digital-2-img-hr-ord-b19
Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-S
Τομέας εφαρμογής: Αλάτι
Digital refractometer ORD-B Area of application: Salt
Τιμή προ ΦΠΑ : 305,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 378,20 €

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-B
Τομέας εφαρμογής: Αλάτι
Digital refractometer ORD-B  Area of application: Salt

The models in the KERN ORD-S range are accurate, universal and maintenance-free digital manual refractometer
With their practical design, they are ideal for convenient and rapid everyday use
Other key features are the easy handling and sturdiness
The large, easy-to-read display means that the user can always be sure of taking an accurate measuring result
The large range of models with either a single or multiple measuring scales means that you can use the product in many application areas
The optimised device software can give the measurements in various measurement scales
The integrated automatic temperature compensation (ATC) means that you can work easily and quickly, as you do not have to manually convert the measurement
Included in the scope of supply:
- Storage case
- Calibration solution
- 2 x AAA batteries- Pipette
- Screwdriver
- Leather case
- Cleaning cloth
Further accessories are available as options

Area of application: Salt


The following models are particularly suitable for measuring and dosing of sodium chloride in water (salinity) and the content of NaCl (salt) in water. This is often used in the production and cooking of sauces, brines for pastries, the production of brines (e.g. brine-matured cheese), marinades for meat and the preparation of seafood. You can also choose to display the refraction index.

Main areas of application:
Food processing industry
Restaurants and industrial kitchens

Περισσότερα......

Πρόσφατα Προϊόντα