Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-6657343

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-U

digital-1-img-hr-ord-a1
digital-1-img-hr-ord-a1
digital-2-img-hr-ord-b191
Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-U
Τομέας εφαρμογής: Βιομηχανία / Αυτοκινητοβιομηχανία
ORD-U Area of application: Industry/Motor vehicle industry
Τιμή προ ΦΠΑ : 305,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 378,20 €

 Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-U

Τομέας εφαρμογής: Βιομηχανία / Αυτοκινητοβιομηχανία

ORD-U Area of application: Industry/Motor vehicle industry

 • The models in the KERN ORD-U range are accurate, universal and maintenance-free digital manual refractometer
 • With their practical design, they are ideal for convenient and rapid everyday use
 • Other key features are the easy handling and sturdiness
 • The large, easy-to-read display means that the user can always be sure of taking an accurate measuring result
 • The large range of models with either a single or multiple measuring scales means that you can use the product in many application areas
 • The optimised device software can give the measurements in various measurement scales
 • The integrated automatic temperature compensation (ATC) means that you can work easily and quickly, as you do not have to manually convert the measurement
 • Included in the scope of supply:
  • - Storage case
  • - Calibration solution
  • - 2 x AAA batteries
  • - Pipette
  • - Screwdriver
  • - Leather case
  • - Cleaning cloth
 • Further accessories are available as options

Area of application: Industry/Motor vehicle industry

The following models are particularly suitable for measuring and determining AdBlue, glycol concentration (ethylene: EG and propylene: PG), of battery fluid (BF), urea and measuring the freezing point of screen wash (CW). Furthermore, these models are suitable for measuring temperature-exchange systems.

Main areas of application:
 • Motor vehicle industry
 • Chemical industry
 • Solar industry (checking frost protection)
 • Geothermal power (measuring brine concentration with geothermal energy)
 • Forestry management

Περισσότερα.......

Πρόσφατα Προϊόντα