Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-6657343

Εργαστήριο (Σκυρόδεμα, Άσφαλτος, Έδαφος)

Κόσκινα αδρανών

Κόσκινα αδρανών

Κόσκινα αδρανών υλικών. Τα κόσκινα κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα πρότυπα I.S.O. 3310-1 (wire cloth), I.S.O. 3310-2 (perforated) και A.S.T.M: E.11 (wire mesh

Έλεγχος διαστάσεων και επιπεδότητας δοκιμίων και μητρών σκυροδέματος

Έλεγχος διαστάσεων και επιπεδότητας δοκιμίων και μητρών σκυροδέματος

Διακρίβωση μητρών και δοκιμίων σκυροδέματος Πρότυπο: ΕΝ 12390-1 Τα όργανα αυτά χρησιμοποιούνται για την μέτρηση και τον έλεγχο των διαστάσεων, της επιπεδότητας (Flatness) και της καθετότητας (Perpendicularity) των δοκιμίων σκυροδέματος και των μητρών που χρησιμοποιούμε για την λήψη των δοκιμίων σκυροδέματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο πρότυπο EN …

Κώνος άμμου

Κώνος άμμου

Κώνος άμμου για την μέτρηση της πυκνότητας / συμπύκνωσης εδαφών επί τόπου. Kώνος διαμέτρου 165,1 mm, βαλβίδα διαμέτρου 12,70 mm. Περιλαμβάνονται δύο πλαστικά μπουκάλια 5 λίτρων.