Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-6657343

Κρουσίμετρο σκυροδέματος (10 – 70 Nt/mm2)

_________________4ff89b6d31cb6.png
Κρουσίμετρο σκυροδέματος τύπου Ν (10 – 70 Nt/mm2). Πρότυπα: ASTM C 805, EN 12504-2.
Περιλαμβάνει λίθο λείανσης και παραδίδεται σε πλαστική θήκη.
(Με δώρο το βιβλίο: Μέθοδοι για την επιτόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών - Συγγραφείς: Χρ. Σπανός, Μ. Σπιθάκης, Κ. Τρέζος)
Τιμή προ ΦΠΑ : 334,96 €
Τιμή με ΦΠΑ : 415,35 €

Κρουσίμετρο σκυροδέματος  τύπου Ν  (10 – 70 Nt/mm2)

(Με δώρο το βιβλίο: Μέθοδοι για την επιτόπου αποτίμηση των χαρακτηριστικών των υλικών - Συγγραφείς:  Χρ. Σπανός, Μ. Σπιθάκης, Κ. Τρέζος)

Πρότυπα: ASTM C 805, EN 12504-2

  • Χώρα προέλευσης: Ιταλία
  • Κατασκευαστής:  CONTROLS Group

Κύρια χαρακτηριστικά:
     Impact energy: 2.207 Nm
     Εύρος μέτρησης: 10 έως 70 N / mm2
     Διαστάσεις θήκης: 190x100x350 mm
     Βάρος περίπου: 1,5 kg

Διατίθεται σε πλαστική θήκη για την εύκολη μεταφορά του, η οποία περιλαμβάνει λίθο λείανσης επιφανειών, εγχειρίδιο χρήσης καθώς και το νομογράφημα για τη διόρθωση των λαμβανομένων μετρήσεων.
Το νομογράφημα είναι τυπωμένο και πάνω στο ίδιο το κρουσίμετρο για την άμεση λήψη αποτελεσμάτων.

Οι κρουσιμετρήσεις αποτελούν την πιο διαδεδομένη μη καταστροφική μέθοδο για τον έμμεσο προσδιορισμό της αντοχής του σκυροδέματος. Πρόκειται για μία μέθοδο απλή στην εφαρμογή της, η οποία δίνει άμεσα αποτελέσματα.

Διαδικασία μετρήσεων:

Με την ειδική λίθο λείανσης ξύνεται το σημείο κρούσης ώστε να απομακρυνθούν τα ξένα προς το μπετον σώματα από τη θέση όπου πρόκειται να γίνει η μέτρηση. Με τον τρόπο αυτό το κρουσίμετρο έρχεται κατά το δυνατό σε άμεση επαφή με το υποκείμενο σκυρόδεμα και δίνει πιο ακριβείς μετρήσεις.

Κατά την εκτέλεση της δοκιμής πρέπει το στέλεχος του κρουσίμετρου να είναι κάθετο στην εξεταζόμενη επιφάνεια του σκυροδέματος
Σε κάθε σημείο, όπου είναι επιθυμητό να βρεθεί η αντοχή του σκυροδέματος γίνονται δέκα (10) κρουσιμετρήσεις. Ως τελικό αποτέλεσμα λαμβάνεται ο μέσος όρος των μετρήσεων.
Ανάλογα με τη θέση του στοιχείου και τη διεύθυνση του κρουσιμέτρου, πρέπει να γίνουν κατάλληλες διορθώσεις στις λαμβανόμενες μετρήσεις, σύμφωνα με το νομογράφημα που συνοδεύει τη συσκευή. Η γωνία υπολογίζεται σύμφωνα με τη σχετική θέση του κρουσιμέτρου ως προς το δάπεδο. Έτσι:

  • Για μετρήσεις σε κατακόρυφα στοιχεία – π.χ. κολώνες - η γωνία του κρουσιμέτρου σε σχέση με το δάπεδο είναι 0°
  • Για μετρήσεις σε οριζόντια στοιχεία, από την κάτω μεριά – π.χ. πλάκα στο ταβάνι – η γωνία του κρουσιμέτρου σε σχέση με το δάπεδο είναι 90°
  • Για μετρήσεις σε οριζόντια στοιχεία, από την πάνω μεριά – π.χ. πλάκα στο πάτωμα – η γωνία του κρουσιμέτρου σε σχέση με το δάπεδο είναι -90°

Ανάλογα ισχύουν για μετρήσεις που έχουν διαφορετική γωνία (45°,  -45°) 

Οι κρουσιμετρήσεις αποτελούν μία έμμεση, μη καταστροφική μέθοδο για τον προσδιορισμό της ποιότητας και της αντοχής του σκυροδέματος και πρέπει να εφαρμόζονται πάντα σε συνδυασμό και με άλλες μεθόδους, όπως είναι η πυρηνοληψία, οι υπερηχομετρήσεις κ.ά. για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Μπορείτε να ελέγξετε το κρουσίμετρό σας στην έδρα μας  (με τον ειδικό άκμωνα TESTING ANVIL)  χωρίς καμία επιβάρυνση.

Πρόσφατα Προϊόντα