Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-6657343

Άρθρα

Εγγύηση

Για τη διεκπεραίωση των παροχών εγγύησης ισχύουν πάντοτε οι δικοί μας ισχύοντες όροι εγγύησης.

Εγγύηση Bosch


(Ενημέρωση 01.01.2010)


CST/berger είναι μια μάρκα της Robert Bosch GmbH. Όλα τα όργανα μέτρησης CST/berger ελέγχονται λεπτομερώς και υποβάλλονται στους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους της Bosch. Η Bosch δίνει γι’ αυτό μια εγγύηση για τα όργανα μέτρησης CST/berger. Οι αξιώσεις του αγοραστή από την εγγύηση για τυχόν ελαττώματα που πηγάζουν από τη σύμβαση αγοράς με τον πωλητή καθώς και τα νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα δεν περιορίζονται με αυτή την εγγύηση. Για αυτά τα όργανα μέτρησης παρέχουμε την εγγύηση με βάση τις παρακάτω δεσμεύσεις:

 1. Η εγγύηση παρέχεται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους χωρίς χρέωση της επισκευής των βλαβών στο όργανο μέτρησης, που παρουσιάζονται εντός του χρόνου της εγγύησης και οφείλονται αποδεδειγμένα σε αστοχία του υλικού ή σε κατασκευαστικό λάθος.
 2. Ο χρονική διάρκεια της εγγύηση ανέρχεται στους 12 μήνες για λέιζερ γραμμών και λέιζερ κουκίδων και 24 μήνες για άλλα όργανα λέιζερ, τροχούς μέτρησης, μαγνητικούς ανιχνευτές και οπτικά όργανα μέτρησης και χωροβάτες. Η ισχύς της εγγύησης αρχίζει με την αγορά του εργαλείου. Ισχύει η ημερομηνία πάνω στη γνήσια απόδειξη αγοράς.
 3. Από την εγγύηση αποκλείονται:
  • Τα αναλώσιμα υλικά, όπως και οι βλάβες που προκύπτούν από φυσιολογική φθορά και χρήση.
  • Οι βλάβες στο όργανο μέτρησης, που οφείλονται σε μη τήρηση των οδηγιών χειρισμού, σε μη ενδεδειγμένη χρήση του εργαλείου, σε ανώμαλες συνθήκες περιβάλλοντος, σε ξένες προς το εργαλείο συνθήκες λειτουργίας, σε υπερφόρτωση ή σε ελλιπή συντήρηση ή φροντίδα του εργαλείου.
  • Οι βλάβες στο όργανο μέτρησης, που οφείλονται στη χρήση, μη γνήσιων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών της Bosch.
  • Τα όργανα μέτρησης, στα οποία έχουν γίνει αλλαγές και παρεμβάσεις.
  • Οι μικρές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, που είναι ασήμαντες για τη χρήση του οργάνου μέτρησης.
 4. Η επισκευή της βλάβης ενός οργάνου μέτρησης, που καλύπτεται από τους όρους της εγγύησης, διεκπεραιώνεται κατά την κρίση μας ως εξής: Είτε επισκευάζεται το ελαττωματικό όργανο μέτρησης χωρίς χρέωση ή αντικαθίσταται με ένα άλλο άψογο όργανο μέτρησης (ενδεχομένως ένα μεταγενέστερο μοντέλο). Τα ανταλλακτικά ή τα όργανα μέτρησης που αντικαθίστανται παραμένουν στην κατοχή μας.
 5. Η αίτηση εγγύησης θα πρέπει να γίνει εντός του χρόνου εγγύησης. Για την έγκριση της εγγύησης θα πρέπει να προσκομίσετε/αποστείλετε το αντίστοιχο όργανο μέτρησης μαζί με το αυθεντικό τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς με αναγραφόμενη ημερομηνία και την ονομασία του προϊόντος. Όργανα μέτρησης, τα οποία έχουν ανοιχτεί από τον πελάτη χάνουν την ισχύ της εγγύησης. Εάν ο αγοραστής στείλει το όργανο μέτρησης στον πωλητή ή σε ένα συνεργείο σέρβις πελατών, τότε τα έξοδα και το ρίσκο μεταφοράς βαρύνουν τον αγοραστή.
 6. Άλλες απαιτήσεις εκτός από αυτές που αναφέρονται σε αυτό το έντυπο εγγύησης επισκευής των βλαβών στο όργανο μέτρησης δεν ισχύουν.
 7. Μετά από μια διεκπεραίωση εγγύησης δεν επιμηκύνεται ούτε ανανεώνεται ο χρόνος εγγύησης για το όργανο μέτρησης.
Αυτή η εγγύηση ισχύει για όργανα μέτρησης, που αγοράζονται και χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη. Για αυτήν την εγγύηση ισχύει το Γερμανικό δίκαιο, με αποκλεισμό της συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών περί συμβάσεων σχετικών με τη διεθνή αγορά προϊόντων (CISG).
 
ROBERT BOSCH GMBH
CST/berger
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
70745 Leinfelden-Echterdingen
Bundesrepublik Deutschland