Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-6657343

Οπτικά Όργανα - Μικροσκόπια

KERN Compound Microscopes

KERN Compound Microscopes

Σύνθετα Μικροσκόπια KERN

Τιμή προ ΦΠΑ : 195,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 241,80 €
KERN Fluorescence Microscopes

KERN Fluorescence Microscopes

Μικροσκόπια φθορισμού KERN

KERN Inverted Microscopes

KERN Inverted Microscopes

Ανάστροφα μικροσκόπια KERN

Τιμή προ ΦΠΑ : 500,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 620,00 €
KERN Metallurgical Microscopes

KERN Metallurgical Microscopes

Μεταλλουργικά Μικροσκόπια KERN

KERN Polarising Microscopes

KERN Polarising Microscopes

Πολωτικά μικροσκόπια KERN

KERN Stereomicroscopes

KERN Stereomicroscopes

Στερεομικροσκόπια KERN

Τιμή προ ΦΠΑ : 310,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 384,40 €
KERN Stereomicroscope Sets

KERN Stereomicroscope Sets

Σετ στερεοσκοπικών μικροσκοπίων KERN

Τιμή προ ΦΠΑ : 440,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 545,60 €
KERN Stereomicroscope Accessories

KERN Stereomicroscope Accessories

Εξαρτήματα Στερεομικροσκοπίου KERN

KERN Digital Microscope Sets

KERN Digital Microscope Sets

Σετ ψηφιακών μικροσκοπίων KERN

Τιμή προ ΦΠΑ : 1160,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 1438,40 €
KERN Video Microscopes

KERN Video Microscopes

Μικροσκόπια βίντεο KERN

KERN External Illumination

KERN External Illumination

Εξωτερικός φωτισμός KERN

Τιμή προ ΦΠΑ : 100,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 124,00 €
KERN Microscope Cameras

KERN Microscope Cameras

Κάμερες μικροσκοπίου KERN

Τιμή προ ΦΠΑ : 140,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 173,60 €
KERN Refractometers

KERN Refractometers

Διαθλασίμετρα KERN

Τιμή προ ΦΠΑ : 90,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 111,60 €