Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-6657343

Διαθλασίμετρα

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-B

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-B

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-B Τομέας εφαρμογής: Ζάχαρη Analogue refractometer ORA-B Area of application: Sugar

Τιμή προ ΦΠΑ : 80,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 99,20 €
Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-H

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-H

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-H Τομέας αφαρμογής: Μέλι Analogue refractometer ORA-H Area of application: Honey

Τιμή προ ΦΠΑ : 80,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 99,20 €
Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-S

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-S

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-S Τομέας εφαρμογής: Αλάτι Analogue refractometer ORA-S Area of application: Salt

Τιμή προ ΦΠΑ : 80,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 99,20 €
Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-W

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-W

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-W Τομέας εφαρμογής: Κρασί Analogue refractometer ORA-W Area of application: Wine

Τιμή προ ΦΠΑ : 80,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 99,20 €
Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-P

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-P

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-P Analogue refractometer ORA-P Area of application: Urine

Τιμή προ ΦΠΑ : 80,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 99,20 €
Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-U

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-U

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-U Τομέας εφαρμογής: Βιομηχανία / Αυτοκινητοβιομηχανία Analogue refractometer ORA-U Area of application: Industry/Motor vehicle industry

Τιμή προ ΦΠΑ : 80,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 99,20 €
Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-E

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-E

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-E Analogue refractometer ORA-E Area of application: Expert applications

Τιμή προ ΦΠΑ : 85,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 105,40 €
Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-G

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-G

Διαθλασίμετρο αναλογικό KERN ORA-G Analogue refractometer ORA-G Area of application: Gemmology/precious stones

Τιμή προ ΦΠΑ : 195,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 241,80 €
Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-B

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-B

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-B Τομέας εφαρμογής: Ζάχαρη Digital refractometer ORD-B Area of application: Sugar

Τιμή προ ΦΠΑ : 305,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 378,20 €
Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-H

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-H

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-B Τομέας εφαρμογής: Ζάχαρη Digital refractometer ORD-B Area of application: Honey

Τιμή προ ΦΠΑ : 335,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 415,40 €
Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-S

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-S

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-S Τομέας εφαρμογής: Αλάτι Digital refractometer ORD-B Area of application: Salt

Τιμή προ ΦΠΑ : 305,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 378,20 €
Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-W

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-W

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-W Τομέας εφαρμογής: Κρασί Digital refractometer ORD-B Area of application: Wine

Τιμή προ ΦΠΑ : 305,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 378,20 €
Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-P

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-P

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-P Digital refractometer ORD-P Area of application: Urine

Τιμή προ ΦΠΑ : 305,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 378,20 €
Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-U

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-U

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-U Τομέας εφαρμογής: Βιομηχανία / Αυτοκινητοβιομηχανία ORD-U Area of application: Industry/Motor vehicle industry

Τιμή προ ΦΠΑ : 305,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 378,20 €
Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-E

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-E

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-E Τομέας εφαρμογής: Αλάτι, Digital refractometer ORD-E Area of application: Salt

Τιμή προ ΦΠΑ : 395,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 489,80 €