Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 210-6657343

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-H

digital-1-img-hr-ord-a3
digital-1-img-hr-ord-a3
digital-2-img-hr-ord-b12
Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-B
Τομέας εφαρμογής: Ζάχαρη
Digital refractometer ORD-B Area of application: Honey
Τιμή προ ΦΠΑ : 335,00 €
Τιμή με ΦΠΑ : 415,40 €

Διαθλασίμετρο ψηφιακό KERN ORD-B
Τομέας εφαρμογής: Ζάχαρη
Digital refractometer ORD-B  Area of application: Honey

 • The models in the KERN ORD-H range are accurate, universal and maintenance-free digital manual refractometer
 • With their practical design, they are ideal for convenient and rapid everyday use
 • Other key features are the easy handling and sturdiness
 • The large, easy-to-read display means that the user can always be sure of taking an accurate measuring result
 • The large range of models with either a single or multiple measuring scales means that you can use the product in many application areas
 • The optimised device software can give the measurements in various measurement scales
 • The integrated automatic temperature compensation (ATC) means that you can work easily and quickly, as you do not have to manually convert the measurement
 • Included in the scope of supply:
  • - Storage case
  • - Calibration solution
  • - 2 x AAA batteries- Pipette
  • - Screwdriver
  • - Leather case
  • - Cleaning cloth
Further accessories are available as options

Area of application: Honey

The following models are particularly suitable for measuring the Brix value, the water content in honey and the Baumé degree (°Bé) to determine the relative density of liquids You can also choose to display the refraction index.

Main areas of application:
 • Beekeeping
 • Honey production

περισσότερα.......

Πρόσφατα Προϊόντα